Ngoài sở hữu các chức năng cơ bản của phần mềm CRM thông thường, OTC App là phần mềm gia công hoàn chỉnh, hướng tới đa dạng người sử dụng và tích hợp tính năng Tương tác/ Marketing cho từng đối tượng khách hàng.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.